Regulamin udzielania teleporad

1. Teleporada stanowi pełnowartościową usługę medyczną, i odbywa się w formie rozmowy telefonicznej lub wideorozmowy (forma konsultacji jest sugerowana przez specjalistę, pacjent zostaje o niej poinformowany podczas umawiania terminu wizyty w rejestracji).

2. Konsultacje z zakresu telemedycyny odbywają się zarówno dla pacjentów pierwszorazowych, jak i nie pierwszorazowych. Warunkiem koniecznym do przeprowadzenia telekonsulatcji dla pacjenta pierwszorazowego jest zarejestrowanie się w panelu sprzedażowym VC, zaakceptowanie regulaminu oraz wypełnienie wszystkich prawnie wymaganych zgód, następnie umówienie terminu konsultacji w rejestracji centrum medycznego.  Istnieje także możliwość uiszczenia opłaty oraz wypełnienia zgód stacjonarnie w rejestracji centrum medycznego podczas stacjonarnego umawiania terminu telekonsultacji.

3. Opłata za telekonsultację jest zgodna z aktualnym cennikiem usług Centrum Medycznego Vitall Clinic i powinna być uiszczona przed udzieleniem świadczenia.

4. W terminie ustalonej telekonsultacji terapeuta kontaktuje się z pacjentem w formie rozmowy telefonicznej lub wideorozmowy z wykorzystaniem Whats Up.

5. Podczas teleporady terapeuta dokonuje oceny stanu zdrowia pacjenta, ustala czy będą potrzebne inne świadczenia medyczne. W ramach teleporady, jeśli przemawiają za tym względy medyczne, możliwe jest wystawienie elektronicznych dokumentów  tj. recepty, skierowania, zwolnienia lekarskiego, a także dokumentów wystawionych w formie papierowej, do odbioru w rejestracji przychodni.

6. Z przebiegu teleporady jest prowadzona pełna dokumentacja medyczna, przechowywana zgodnie z obowiązującym prawem. 

Napisz czego szukasz i naciśnij "Enter" lub ikonę lupki

Koszyk

Brak produktów w koszyku.