Moje konto

ZGODY I OŚWIADCZENIA


ZGODA NA UDZIELENIE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNEGO Zezwalam na udzielanie świadczeń zdrowotnych w tutejszej placówce. Zgoda na udzielanie świadczeń zdrowotnych jest ważna do momentu jej odwołania przez pacjenta. ( na podtsawie art. 14 ust. 2 pkt 3 oraz art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. O prawach i Rzeczniku Praw Pacjenta Dz. U. Z2009r. Nr 52, poz 417z póżń. zm. )


Upoważnienie do uzyskiwania informacji o moim (ww. Pacjenta, którego jestem przedstawicielem ustawowym) stanie zdrowia i udzielonych mi świadczeniach zdrowotnych.Upoważnienie do uzyskiwania dokumentacji medycznej dotyczącej mojej osoby (ww. Pacjenta, którego jestem przedstawicielem ustawowym) we wszystkich prawnie dopuszczonych formach udostępniania dokumentacji medycznej.Upoważnienie do odbioru recept wypisanych dla mojej osoby (ww. Pacjenta, którego jestem przedstawicielem ustawowym).

Napisz czego szukasz i naciśnij "Enter" lub ikonę lupki

Koszyk

Brak produktów w koszyku.